India.com

LOK SABHA ELECTIONS 2019

<   BACK TO INDIA.COM
State Maharashtra Mumbai South

Mumbai South

Mumbai South Lok Sabha Elections 2019 winner

Winner Party
Arvind Ganpat Sawant SHS
Candidate Name Party Status Votes
Arvind Ganpat Sawant SHS Won 421937
Deora Milind Murli INC 321870
Dr. Anil Kumar VBA 30348
Nota NOTA 15115
Gautam Sureshkumar Mistrilal BSP 4329
Sai Shrivastav IND 1671
Irfan Shaikh APOI 1391
Shehbaj Rathod JMBP 1347
Shankar Sonawane IND 879
Adv. Ramchandra N. Kachave KKJHS 737
Abbas . F. Chhatriwala JAP 528
Adv. Sahil L . Shah BMFP 514
Hamir Kalidas Vinjuda BRSP 496
Rajesh .B. Dayal IND 449

Poll

Should Rahul Gandhi resign as Congress president?

Yes 75%
vote
No 25%
vote