(टीप – लेखात दिलेली माहिती ही सामान्य माहिती आहे. कोणताही उपाय करून पाहण्याआधी तज्ञांचा सल्ला नक्की घ्यावा)