PM Narendra Modi says in Meerut, “Sapa (SP) ka ‘sha’, RLD ka ‘Raa’ aur Baspa (BSP) ka ‘ba’, matlab ‘sharab’…Sapa, RLD, Baspa, ye ‘sharab’ aapko barbaad kar degi.”