‘Sharara girl’ Shamita Shetty celebrates her 40th birthday today